Tisdagar kl 9-19:

BUTIK & DROP IN

Varje tisdag har jag öppet butiken kl 9-19 för dig som vill komma förbi och handla, fylla på din kur, kolla in sortimentet eller göra någon drop in test.

DROP IN TESTER på tisdagar

erbjuds i synnerhet dig som redan är kund här

(Du kan bara välja en test per tillfälle vid kö.)

Testa behandling du går på: (värden, ev ändringar m m 125 kr

Testa dina värden: 30 kr

Test vid specifikt symtom (150-350 kr)

Test av medhavda preparat: på en skala bra/ok/dålig: 10 kr/st

på en skala med vilka värden det blir på varje preparat: 25 kr/st

Övergripande näringstest

Testar igenom mineraler, vitaminer + aminosyror, fettsyror, sam-e, glutathione, enzymer, collagen och multitillskott för att pussla ihop minsta möjliga nämnare. Vid tid kan man även testa orsaker till bristerna. Detta test kan göras mer eller mindre noga beroende på hur många av dina värden man använder att testa på. Observera att man testar vilka tillskott du svarar bäst på, man kan alltså kanske ha en viss brist men om ex vis selen rättar till den, då ger det bara utslag på selen. Drop in pris: från 200 kr

Övergripande hormontest: Inget test av hormoner utan test av olika örter och näringsämnen som påverkar hormoner i kroppen, och vad din kropp svarar bäst på (höjer dina värden bäst): 250 kr

DETOX-test: (25-30 olika preparat testas, tarmrening, leverrening, antiparasit m m: från 130 kr)

SÖMN/antistress-test: (örtpreparat & adaptogener (örter m m som hjälper kroppen hantera stress bättre) testas: från 50 kr)

"Ta vara på ditt liv

för nu är det din stund

på jorden."

Vilhelm Moberg

SÅ HÄR FUNKAR DET på tisdagar

Vill du handla något och jag håller på med en drop in test så går du givetvis före.

Vill du testa? Ett drop in-test brukar ta ca 10-25 minuter så det är ingen bra idé att vara tidspressad om du vill göra sånt test (ifall det är kö). Du behöver INTE anmäla att du kommer. Vill du kolla en kur du går på så ta gärna med dina papper men framför allt dina eventuella mediciner.

(Du kan inte komma med komplexa problem på drop in eftersom dessa tester tar längre tid och kräver mer fokus.)

Kom helst före kl 18 vid test.

Du stör INTE om du kommer in mitt i ett test - det är ju öppet. Du får gärna gå runt och kika i butiken, läsa och pilla på grejer (vilket av någon anledning jag finner mycket behagligt. sant!) . Det finns också te att dricka och kort / böcker att läsa i..

Du stör OM du otåligt pustande väntar på din tur och tittar på klockan hela tiden eller om du pratar högt, vitt och brett med någon i mobilen ex vis. Test kräver nämligen väldigt mycket fokus och ännu mer så när det är fler i lokalen.

Tänk på att drop in test är betydligt "ytligare" än tidsbeställda tester. Det kan ex vis behöver komma fram viktig information varför man har en viss brist för att kroppen ska kunna svara på det ämnet. Detta har jag ofta inte möjlighet att kolla på drop in.

Högt tryck på tisdagar är det ofta nu, ja även i dessa corona-tider! Vissa tisdagar är det kunder från jag öppnar till en kvart innan jag stänger. Vänligen ha överseende och förbered gärna med vad du önskar testa. Är det kö kan du bara välja EN test. Ska du bara handla går du givetvis före.

"Om du inte lever ditt eget liv

så lever du någon annans..."