Vanliga frågor

"Livet är ett mysterium

som ska levas,

inte

ett problem

som ska lösas"Här kan du hitta svar på vanliga frågor!Vem "uppfann" Reba®test?


Läkarparet Reimar och Ulrike Banis (som inte är ett par längre) är båda specialiserade i allmänmedicin och har även lång erfarenhet av så kallad holistisk behandling (bl a akupunktur, homeopati, yoga, näringslära m m). Reimar Banis har utvecklat denna metod som kombinerar österlandets kunskaper om kroppens finare energibanor med västerländsk modern vetenskap.


Anledningen till att de kände ett behov av att utveckla en ny behandlingsmetod och ett nytt ”mätinstrument” var många, men i synnerhet att:


De blev allt mer övertygade om att bakom de flesta fysiska problem ligger ett själsligt / känslomässigt problem. Numera är det allmän kunskap att kropp och själ påverkar varandra, men sjukvårdens teknologiska instrument är oerhört trubbiga då de ej tar hänsyn till hela individen och finner därmed inte heller ”roten” och framför allt ingen bra behandling. Det finns därmed ett stort antal människor som sjukvården ej kan hjälpa, trots att modern psykoneuroimmunologi visar upp otaliga exempel på hur kropp och själ hela tiden påverkar varandra. Reimars forskning visar även hur immunförsvaret förbättras när det emotionella värdet stiger.


De ville få fram en effektiv mät– och behandlingsmetod där de kunde finna:


  • ”Var” personen saknar energi (hennes svaga punkt)
  • Vad som orsakar hennes problem på ett djupare plan
  • Och framför allt att kunna behandla med "gentle medicine" och även att kunna följa och ”kontrollera” behandlingsresultaten


Efter många års forskning resulterade detta i Psychosomatic Energetics (reba)
Hur kom du (Annelie) i kontakt med reba?

 


Dr Ulrike Gudel BanisDr Reimar Banis - Rubimed.comJag träffade

Ulrike & Reimar Banis 2001

och mycket har hänt sedan dess,

så det är mer rättvist att säga

att jag använder reba-apparaten

för att testa mina tester

(kör mitt eget race)

där mycket INTE har att göra med

Rubimed som givetvis

utvecklats och förändrats

en hel del sedan jag träffade dem.Jag har fortfarande kontakt

med Ulrike Gudel Banis

Hösten 2001 var Dr Banis på besök i Sverige och min dåvarande kollega och en annan man var intresserade av deras arbete och ev sprida detta i Sverige. Ett litet miniseminarium skulle hållas och jag var med som moraliskt stöd, men jag var minsann inte intresserad av någon apparat...


Ja, sedan så visade de sin metod och vi blev alla testade som träning. Jag minns att jag (i min dåvarande mognadsnivå) hoppades att jag skulle ha höga värden och inga "konflikter". Så var det givetvis inte. Jag hade konflikt nr 14 och i synnerhet nr 13 (sårad) och de var STORA. Så stora att de sa att jag haft dem hela livet. Jag kände inte igen dessa konflikter eller symtom då, men när de frågade om jag kände nåt i ryggen mellan skulderbladen så... där satt alltid något som sög musten ur mig... Det hela slutade med att vi gick hem med en reba-apparat under armen.


Jag började med mina droppar och efter några dagar fick jag en aha-upplevelse som hette duga: men jisses Amalia - jag har ju lagt hela mitt liv på att INTE bli sårad. Det hade jag aldrig tänkt på innan eftersom jag VAR konflikten, men nu började den "smälta bort". Detta är så längesedan men jag minns att det släppte i ryggen och att jag fick mer energi men framför allt mer självinsikt. När jag år senare kom ur en dålig relation bestämde jag mig för att lära mig tala "mikroskopiska sanningen" (rekommenderas!) och upptäckte då att våga vara sårbar = styrka. Vilken underbar känsla! Kanske ännu mer underbar när man varit så rädd för det tidigaret?! Ofta har vi inte överblick hur/när vi får kännbar effekt av olika "behandlingar" och insikter! Dock - de överlevnadsstrategier vi byggt upp för att hantera "konflikter" är något man själv får "jobba med".


Sedan visade det sig att min kollega inte lyckades testa bra varpå jag tog över det helt. Sedan dess har jag utvecklat det på egen hand och det har vuxit allteftersom. Dessutom blev det ingen satsning i Sverige då vårt land är mycket restriktivt till så kallad "gentle medicine" (energimedicin) men som har en stark tradition i Tyskland, Österrike, Schweiz m fl.
Hur fungerar det, testet alltså?

 

Ja, detta är verkligen inte min favoritfråga, dels för att det är svårt att förklara och dels för att jag är inte så intresserad av teknisk apparatur och hur det fungerar...

Reimar Banis och Dieter Jossner (specialist inom laserteknologi och biofysik) utvecklade Reba® apparaten – med vars hjälp vi kan mäta vad som pågår i kroppen och vårt inre på ett djupare plan.


Apparaten sänder en (polyfrekvent) ”ton” till patienten Denna ”ton” är neutral och påverkar inte individen men han/hon reagerar på ”tonen” (enligt hennes individuella svaghet) - och det är denna reaktion vi är ute efter för att få vårt testresultat. Mätsignalen / tonen korrelaterar till scalar waves -en hitintills ganska outforskad energiform som spelar en nyckelroll för cellkommunikationen i kroppen. Apparatens skalor matchar perfekt med frekvenserna av EEG (x1000).


Mycket förenklat kan man säga att man testar en persons energifält. Det är så subtila energier vi handskas med, och en apparat kan inte mäta så subtila energier. Apparaten ”triggar” kroppen = ger den information att reagera på; men reaktionen måste jag som testare få fram och iaktta genom någon form av kinesiologisk testmetod. Det är detta som känns märkligt för många som hellre önskat att apparaten fick fram info då en apparat är neutral jämfört med en människa som testar. Därför dubbelkollar jag alltid många gånger på olika sätt. Då jag sitter med detta dag ut och dag in tränar man upp den förmågan.


Det är testflaskorna som är det mest "magiska" och som tagit längst tid att få fram, då det är genom dessa man kan "mäta" sånt som påverkar på ett djupare ofta omedvetet plan.


Man kan hålla olika produkter och behandlingar mot kroppen och testa om värdena går upp eller ner och hur mycket - för att utröna vilken kur som passar bäst och är mest prisvärd!
Är det skillnad på Reba-test & ditt test?


Ja, det är stor skillnad. 2001 träffade jag dr Banis och då ingick att testa värden, chakran och konflikter. På den tiden kostade ett reba-test i Tyskland ca 1200 kr. Kort därefter tillkom test av autonoma nervsystemet och organtestet vilket jag införskaffade.


Därefter har jag mest kontakt med Ulrike Banis (som också utvecklat sin metod) och jag har utvecklat den på mitt sätt - allteftersom svårare fall dykt upp och jag själv "utvecklats".


Givetvis har Rubimed utvecklats enormt sedan 2001 och har mycket längre utbildning då de insett att det krävdes mer än de trodde från början, samt att de måste hålla en hög professionell nivå och de har helt andra krav på bakgrund nu (tror man måste vara utbildad läkare eller naturterapeut.


Från 2002 har jag aldrig höjt priserna utan sänkt dem..!

P g a en ädel önskan att alla som önskar ett test ska ha råd, blandat med en icke så ädel snålhet mot mig själv... 22/6 2015 kiommer jag därför höja priserna något då jag börjar inse att jag behöver prioritera upp mitt eget ekonomiska värde.Är detta test en lösning för alla symtom?


NEJ, verkligen inte. Denna metod är att se som ett komplement och inspiration till att lära känna sig själv bättre & ge sig själv bra "bränsle" och stöd på livets resa.


Det går inte att ersätta, likställa eller jämföra detta test med sjukhustester eller liknande! Detta är något man gör på eget initiativ och eget ansvar.


Det finns många olika sätt att på få inspiration och tanken är att höja ens värden så man får mer energi och insikt till att tröttna på sånt som inte längre ger något och energi att våga förändra till det man önskar.


En del människor vill bli av med sitt symtom och sedan fortsätta springa i hjulet som framkallar symtomet, eller är inte villiga att göra någon förändring i sitt liv för att må bättre (ex vis dricka mer vatten, ta tid för sig själv, vila) eller har inte tålamod och hängivenhet för sitt eget liv just nu. Då är det svårt. Man måste börja  "tröttna" och allt har sin tid.Kan du testa dig själv?


Ja (men inte när jag är stressad...).


Nu har jag inte någon sjukdomsbild bakom mig men mitt kraftigaste symtom i livet har varit svåra menssmärtor som slagit ut mig helt. Inga kurer hjälpte helt mot detta. Eller annat jag provade. Detta var kopplat till massa jobbiga känslor av skam, misslyckande m m. Bara ordet mens var fruktansvärt.


MIn sambo berättade vad Eckhart Tolle sagt om kvinnliga smärtkroppen. Jag kunde förstå det och kände att menssmärtan kommer via en energi(!) men den tog över mig och jag blev offer för den. Så såg jag något om kvinnoläkaren Christiane Northrup och tänkte att det kanske kan vara något. En kort tid senare hittar jag hennes bok på 800 sidor oläst på second hand för 25 kr..! 


Gick hem och började läsa... Hon beskrev HUR dessa värderingar om kvinnokroppen & dess processer kommit till (samt hur det påverkat kroppen) och hur vackert det egentligen är. När jag läste detta "skrek" kroppen: JA, ja - det är sant! Jag hade avslöjat gamla lögner och värderingar som hållits levande i mig och därmed börjat upptäcka mer av den vackra sanningen i kroppen och hur den fungerar - och smärtan klingade av... det gick inte på en dag (kanske 2 år?) men resan blev något helt annat eftersom jag "avslöjat illusionen" som orsakat besvären!.


Hade jag fixat detta symtom med piller/droppar hade jag inte avslöjat denna gamla lögn/smärtkropp inom mig?! Så sannerligen - symtom kan bära på stor visdom och är inte ens fiende som man lätt tror (vilket är lätt att säga efteråt). Tänk att ingrodda kulturella värderingar som införlivats i en, kan få sådana kraftiga effekter fysiskt i kroppen! Hmmm


Det gav mig också oerhört mycket att läsa att hon upplevt och känt samma som mig. Att man inte är ensam. Och att det är en process - inte något som ska bli klart.


I längtan att vara sig själv - inte att vara/bli perfekt..!

Bevisa EnergimedicinNATURVETENSKAP ser på människan mer mekaniskt (och är därmed mer logisk). Man sätter samband, forskar i labb och på djur, på delar av kroppen, fokus ligger på sjukdom eller problemlösning etc. Detta har stora fördelar inom akutsjukvården och inom kirurgi exempelvis. Här sätts stor tillit till apparatur, resultat och diagnoser. Även mycket inom så kallad alternativmedicin tillhör naturvetenskapen.


Energimedicin som Klassisk homeopati, Bachdroppar, våra frekvenselixir etc; här forskar man på det friska, och aldrig i labb eller på djur eftersom så är inte människans liv. Många menar att energimedicin och kvantfysik ligger nära varandra.


Här tar man alltså hänsyn till att människor är olika, med olika erfarenhet, känslor, tankar, livsvanor etc. Man fokuserar inte på diagnos eller sjukdom utan på individen och att sjukdom kan vara en väg för individen att nå större självinsikt och därmed bli av med den så kallade orsaken till sjukdomen.


Den blir alltså inte logisk då 25 människor med samma sjukdom ska ha helt olika behandling... Man behandlar människan inte sjukdomen och därför fungerar det inte att jämföra eller göra studier som man gör med mediciner för ett specifikt symtom.


Det är också intressant att det mesta av skolmedicinsk behandling inte heller är vetenskapligt verifierad. I en amerikansk kongressrapport säger de att endast 10-20% av alla behandlingsmetoder inom skolmedicinen har visats vara effektiva med hjälp av kontrollerade vetenskapliga studier.


Mycket forskning har bevisat att det numera är ett faktum att tankar och känslor påverkar alla våra celler och organ. Kvantfysiken visar att vi alla står i förbindelse med varandra.


Bruce Lipton är en forskare/författare som visar detta.

Melanie Tonia Evans är en annan som skriver om detta

Bröderna Tranberg i Göteborg har föredrag och liknande om kvantfysik och hälsa (om jag fattat det hela rätt)Vetenskapligt bevisat är något som säljer idag och används både av sjukvården och friskvården där man ofta tar saker ut sitt sammanhang eller använder bristfälliga studier som från början är gjorda för ett visst resultat.

Lär dig lita på dig själv(!) och hitta personer / litteratur du har förtroende för.

"Lägg ner vapnen.

Lägg ner kampen.


Var nyfiken på

vad som finns inom dig

- både mörker och ljus.


Ta en dag i taget,


vetandes att nästa steg

för helande och

glädjefullt levande


är redan här -


väntandes på att du ska

lyssna,


väntandes på att födas in

i denna värld

- genom dig!"

foto: www.fotoakuten.se

Copyright  ©  All Rights Reserved