Reba®

"Mirakel består inte i att kunna flyga eller

gå på vattnet,

utan att kunna vandra

på jorden"


Synsättet bakom PSE (psychosomatic energetics) med Reba utgår från att det är nödvändigt med ett flöde av livsenergi för en persons välmående, växande och hälsa. Nedtryckta traumas, inre sår, vissa programmeringar (så kallade  konflikter) stör detta flöde och tar energi anspråk.


Få eller många, små eller stora konflikter har INGET att göra med hur bra en person är eller "hur långt den kommit"! Vi är olika och har olika uppväxt, förutsättningar, känslighet och är också i olika processer / livsfaser av att lösa upp mer eller mindre av våra begränsningar. En konflikt är helt enkelt en energitjuv som lagrar energi vilken egentligen ska flöda. Energin är inte borta utan "upptagen" och vänder tillbaka vid behandling.


En konflikt är ett generellt tema och innehåller olika exempel på hur det kan uttryckas och är absolut inte "sån är du"! vissa konflikter är aktiva då och då, andra konstant i bakgrunden eller förgrunden, varpå man ofta inte känner igen den. (det gjorde inte jag, se längst ner)Konflikt 1 - 28 i Reba®test:Konflikt nr 1  Känsla att inte duga.  

Ett sår där grundförtroendet har förlorats / aldrig ens varit där. Vanligt vid tidiga barndomschocker ex vis skilsmässa, någon nära dör, oönskad, försummad, olycklig barndom.

 • Att tro att man inte är tillräckligt bra eller duger.
 • Att känna sig underlägsen gentemot andra.
 • Undviker helst att visa sina problem och svårigheter och kan uppfattas som oberoende, tendens att ”stänga av” sig själv i relation till andra
 • Världen kan upplevas som hotfull och ond.
 • Brist på ”självrespekt”. Kan känna sig ”invaderad”


Konflikt nr 2   Splittrad

Ett sår av misslyckandekänsla eller liknande vilket lätt gör att man ”fastnar” i huvudet och tvivlar på sin egen kapacitet när man sätts på prov (drar sig inåt).

 • Tankspriddhet, grubblande, brist på koncentration
 • Att leva halvhjärtat, sakna livssyfte
 • Fast i ett inre passivt motstånd till att leva här.
 • Ogrundad. Omedveten om sina starka sidor.


Konflikt nr  3  Känsla av brist på styrka

Ett sår där man inte blivit sedd eller tillåten för den man är. Att visa upp sina talanger & behov och bli straffad för det.

 • känsla av att vara utlämnad, hjälplös, beroende av andra
 • Livet känns som en enda lång kamp
 • svag vilja eller svag energi (Att känna sig som offer för ex vis en sjukdom, person, situation, ålder  m m.)
 • Känna sig som en marionett för andras vilja. Svårt att bestämma sig, skjuter upp till sista minuten.
 • Vanlig vid inkontinens, sängvätning, total uppgivenhet.


Konflikt nr 4  För stark självkontroll

Ett sår där man inte fått utveckla barndomens normala glädje pga av ex vis för sträng uppfostran, för tidig disciplin eller att man försöker lösa destruktiv familjesituation genom gott uppförande och trycka ner känslor och impulser. Rädsla för spontanitet & glädje då det associeras till stor fara för sig själv och omgivningen.

 • Agerar strikt mot sig själv, har svårt att lyssna och följa sina egentliga behov och känslor och skapa sitt egna liv.
 • Överdriven ansvars– och pliktkänsla. ”sväljer problem”
 • svårt att ”slappna av” i sociala sammanhang.
 • destruktiv ilska

Konflikt nr 5  Stress, nervös, överfunktion.

En inre tro att prestation, kontroll eller höga mål (pressa sig själv) är nyckeln till inre frid. Att känna sig nervös och uppjagad, svårt att varva ner och återhämta sig. Inre stress. Spänningar.

 • Ofta ambitiös, kan vara perfektionist.
 • Hyperaktiv, vill vara överallt samtidigt.
 • Deprimerande känsla att aldrig hinna med allt.
 • Känna sig ansvarig för andra människor.
 • Strävar efter andras gillande, sätter sina egna gränser och mål för högt.
 • Rädsla att förlora kontroll om man slappnar av.


Konflikt nr 6  Hålla ut, ståndaktig. 

En inre tro att man bara kan bli älskad/uppskattad om man göra sina plikter. Måste vara stark och duktig. Att visa svaghet inger en känsla att knappt vara värd att leva.

 • Att tro att man tappat styrkan, men vill ej visa sig svag.
 • Känsla av ständig överansträngning men överskrider sina gränser hela tiden ändå. Svårt att säga nej till krav.
 • Tappat tron på sin kropp. Ängslan, rädsla
 • Uttråkad men kämpar på ändå.
 • Jobbar ofta fast man är sjuk, vill göra sin plikt. För svag/trött för att bli av med arbetsbördan och ge sig själv den nödvändiga vilan.
 • Tendens att uttrycka ängslan genom fysiska symtom som ex vis colon irritabile, ulcerös colit, ont i magen.Konflikt nr 7 Kontrast/pendla mellan svag & stark

Inre känsla av svaghet och en ”undertro” på sig själv och sin kapacitet blandad med en övertro på sin kapacitet:

 • Känner sig sårbar och går lätt till ”försvar”.
 • Trots /envishet. Driver sig själv (& ev andra) för hårt
 • Är ej tillfreds inombords men låtsas vara starkare än man egentligen är.  Har en självbild som inte går att leva upp till.
 • Att leva i dessa kontraster blir motsägelsefullt och förvirrar både en själv och andra.
 • Om konflikten är stor kan man få stora svängningar i pigg/trött, svag/stark eller säker/osäker.
 • I sällsynta fall blir det arrogans, obstinat, översittare

Konflikt nr 8  Vågar inte ”fylla sin plats”

Programmerad att hålla sig själv tillbaka. Vågar inte ta för sig.

 • Känna sig utanför, övergiven, isolerad, som att vara omgiven av främlingar. Känsla att inte passa in.
 • Svårt att kommunicera / känna sig förstådd.
 • Vågar ej kasta sig ut i livet, men sörjer ändå missade möjligheter.
 • Olycklig, tycker synd om sig själv, emotionellt tyst och livlös.
 • Vid obehagliga upplevelser flyr man hellre än konfronterar.


Konflikt nr 9  Förträngda känslor

Sår av att anpassa sig till och tillfredsställa andras behov, samtidigt som ens egna mål förnekas vilket leder till inre bitterhet och tids nog till ett berg av otillfredsställda behov och drömmar.

 • Bryr sig mycket om av andra tycker om en. Lärt sig att ett ”trevligt yttre” är A & O.
 • Kan omedvetet få andra att bete sig egoistiskt mot en.
 • Tendens att överskrida sina gränser (och drömmer om att en dag bli belönad för det) men i stället besvikelse.
 • Lider av en gnagande otillfredsställelse och ilska som ibland blossar upp. Kan snabbt bli irriterad och arg. Tålamodet har ej så hög nivå
 • Fastnar ofta i ilska och irritation i stället för att smälta erfarenheten och göra ett nytt försök. Kan lätt explodera om det går emot.


Konflikt nr 10  Otillfredsställd, vill ha mer...

Inre sår av mindervärdighetskänslor skapar en djup otillfredsställelse och ett driv efter mer. Ibland så starkt att man intar ”mer” oavsett om kroppen/själen tål det eller ej eller har användning för det.

 • Känsla av ”fattig” - vill ha ut mer av livet, runt nästa hörn kanske…
 • Tro att inget kommer lätt, måste jobba hårt (men det blir aldrig tillräckligt ändå)
 • Ens självbild försöker dölja den inre hungern för en själv (o andra).
 • Hunger av mer kan bestå av prylar, arbete, kunskap, behandlingar, andlighet, färdigheter, alkohol, mat, sex - olika missbruk.
 • Jämför sig med andra, vill vara mer.


Konflikt nr 11  Frustration (hungry for good feelings)

Inre sår av ”olycklig”

 • Finner inte balansen i att smälta och skapa något nytt för att ge kropp och/eller själ vad de behöver.
 • Längtar efter en bättre livssituation. Kan ha en ”hunger” för lyckliga  känslor (försöker ofta ordna så att alla ska vara sams och glada)
 • Omedvetet spela lätt om hjärtat för att slippa känna frustration.
 • Kan ”svälta” framför en full kyl - inget kan mätta.
 • I allvarligare fall tappar personen balansen helt i att ge kropp och själ vad den behöver; hungern går inte att tillfredsställa – man kan drabbas av ätstörningar, medberoende och även andra missbruk, dock är nr 11 ganska kopplat till mat.

Konflikt nr 12  Mental överansträngning.

Inre sår av ”förstörd tillit” vilket medför att mental kontroll priorietas före att känna eller för att ha emotionell kontroll. Svårt med tillit till sig själv och andra.

 • Blir lätt trött och har svårt att hålla fokus. Känsla av att ha åtagit sig något omöjligt vilket medför ännu mer mental överansträngning eller paralyserande effekt.
 • Tankar på problem och vad som kan gå fel dominerar.Konflikt nr 13  Djupt sårad

Ett sår efter att ha blivit djupt sårad, sviken, missförstådd, förolämpad eller dumpad med känsla som att få en slag i magen.

 • Drar sig ängsligt tillbaka inåt. Undviker att bli sårad och situationer som ”skrämmer”. Rädd för att bli sårad och förödmjukad.
 • Bygger upp skydd runt sin känsliga själ, drar sig in i sitt skal.Konflikt nr 14  Att känna sig instängd:

Inre sår av en djup emotionell chock som kändes oöverstiglig. Kan också komma av ett trauma där man blivit instängd mentalt, fysiskt eller känslomässigt.

 • Att ha isolerat sig från världen utanför emotionellt, men det känns inte som ett skydd utan mer som ett tvång och fängelse.
 • Känsla av ensamhet bakom en mur av hopplöshet.
 • Rädsla för att bli galen, tankar som går runt runt. Misstänksam
 • Kvävningskänsla som kan kännas fysiskt/mentalt/emotionellt.
 • Rädd för att bli inlåst, instängd fysiskt.


Konflikt nr 15  Ängslan, rädsla & oro

Ett sår som skapat en stark rädsla, känsla att vara helt övergiven i en hotfull värld. Rädslan har inte blivit genomsläppt utan sitter kvar och skapar ofta en stark rädsla för rädslan..! Rädslan kan riktas till något som händer men kan också upplevas diffust i vardagen men ändå en generell återkommande rädsla & oro.

 • Smärta och sorg som satt sig på hjärtat, ängslan blockerar livsglädjen. Fobier. Rädsla för att bli övergiven
 • Konstant spänd, rädsla att hjärtat ska stanna. Brustet hjärta.
 • Mycket oro och ängslan som cirkulerar i tankar och kropp
 • Vill kunna slinka undan yttre hoten i stället för att möta dem


Konflikt nr 16  Skräck, panik, ängslan

Sår av brustet hjärta eller någon har missbrukat ens tillitskänslor. Erfarenhet av återkommande trauma av fundamentala svek.  Vågor av negativa känslor kan överskölja personen i tid och otid, ibland så mäktiga att personen blir paralyserad. Känsla att sista timmen är slagen och allt är över. Känna sig okapabel att komma undan den oundvikliga katastrofen. I personens fantasi kan rädslan få enorma proportioner.

 • Känsla av att aldrig kunna komma över gamla rädslor. 
 • Panikattacker, ångest och dödsrädsla. Rädd att någon man tycker om ska dö.
 • Saknar hopp om att livet kan bli bättre.

Konflikt nr 17  känslomässig tomhet / chock

Känslor som inte kan / kunnat smältas på ett sätt som passar genom ”känslornas port” för att uttryckas. De ”fastnar / stelnar / fryser” även om det rationella sinnet ofta funkar utan problem. Kroppen uttrycker vad som ej kan sägas

 • Inre tomhet, depressiva känslor
 • Chock
 • Saknar initiativförmågan
 • Svårt att uttrycka sig (sina riktiga känslor) - det fastnar
 • Kan ge ett falskt intryck av lugn eller kyla.
 • Robotkänsla för att överleva inre terror.


Konflikt nr 18   Känna sig förbisedd

Svårt att göra sig förstådd och få fram essensen, blir lätt för mycket ord, forcerat eller för snabbt.

 • Tanken är före tungan. Tänker fortare än uttrycket.
 • Inre rastlöshet som ofta inte märks på utsidan. Kan ge ett samlat intryck för att dölja inre raslösheten.
 • Många impulser vill ut samtidigt, stamning
 • Använder för mycket ord vilket gör att omgivningen tröttnar på att lyssna vilket ökar ordflödet eller snabbheten.
 • Kan upplevas överexalterad, nervös, oorganiserad.
 • Uttrycker ofta mycket ord – men får inte fram essensen.
 • Växt upp i en miljö (eller levt i en miljö någon gång) där man ständigt upplevt sig förbisedd, missförstådd.
Konflikt nr 19  Brist på mod

Programmerad att trycka ner sina egna önskemål i relation till andra människor.

 • Känna sig otillräcklig, svag, mindre duglig jämfört med andra.
 • Rädd för att göra misstag.
 • Svårt att ta beslut, velig.
 • Känsla av att gå runt i cirklar utan att komma ”framåt”.
 • Diplomatisk, undviker konfrontation, försöker göra rätt för alla andra.
 • Timid, skygg, svaghetskänsla


Konflikt nr 20  För självständig 

Sår av inre osäkerhet, känner sig djupt oälskad (ofta omedvetet) och som överlevnadsstrategi utvecklat att klara sig själv.

 • Vant sig vid att få lösa allt själv, därav frågar sällan eller aldrig om hjälp.
 • Vill lösa allting själv. Besvärad om någon lägger sig i.
 • Stolt. Svårt att öppna sig för andra, eller be om hjälp.
 • Kör sitt eget race.
 • Känner sig ofta missförstådd av andra.


Konflikt nr 21  Fysiskt överansträngd

En djupt nedtryckt känsla av ”värdelös”, som kompenseras med prestation för att omedvetet öka sitt värde.

 • Kan inte koppla av eller varva ner. Skuld av att göra inget / vila
 • Rastlös, spänningar, smärtor, stressad, utmattad.
 • Alltid något som ska göras. Bråttom. Ingen tid för återhämtning. Negligerar sina egna behov av att vila.
 • Inre besvikelse på utebliven uppskattning för sina ansträngningar. Vill göra bra ifrån sig ändå.
 • Lätt irriterad. Bita på naglarna. Arbetsnarkoman i extremfall.


Konflikt nr 22  Mental rastlöshet / hyperaktiv

En djup önskan om kontroll som medför att sinnet inte stänger av.

 • Malande i huvudet om oro, måsten, plikter, osäkerhet m m. Mental utmattning. Hjärnan får aldrig vila från alla måsten.
 • Svårt att andas djupt
 • Konstant känsla av osäkerhet. Lätt irriterad
 • En reaktion på vårt hektiska prestationsinriktade samhälle.


Konflikt nr 23  Spänd

Inre sår av att inte få göra fel eller misslyckas. Kan vara att man som barn fick lära sig osund självdisciplin. Programmerad att vara strikt och hård mot sig själv, även om man inte gjort fel.

 • Höga krav på sig själv. Oförmåga att slappna av
 • Hjälplös känsla, tankar och impulser rusar.
 • Muskelspänningar, skrivkramp, tandgnisslande, tarmkramper, tics, kramp i talet, fibromyalgi m m.
 • Kan på utsidan ge ett mycket balanserat intryck men ju större konflikten blir desto mer spänningar i det inre.


Konflikt nr 24  Obehag

Sår av att djupt inne känna sig oälskad. 

 • Obekväm i sin egen kropp. 
 • Kronisk stress. Utbränd. Kroppen upplevs som ett utrymme fullt av värk, spänningar, smärta eller obehag. Missnöjd
 • Hopplöshet, det mesta känns tråkigt / obehagligt. Depression

Konflikt nr 25  Misstro / "känslomässigt stängd"

Ett sår av djup besvikelse, upplevt sig eller blivit lurad / bedragen / manipulerad. Barn som blir lovade saker men som aldrig uppfylls. Stänger sig känslomässigt som skydd för att ingen ska komma åt en. Ifrågasätter det mesta med det rationella sinnet och sätter sin tillit till intellektet inte känslorna.

 • Rädd för att bli manipulerad eller lurad.
 • Vill lösa allting själv, litar inte på andras intentioner.
 • Tappat tron på det ”goda” i livet och stänger in sig.
 • Ifrågasättande, tvivel, allt ska analyseras och dissekeras.
 • Svartsjuka
 • Kan också yttra sig som naivitet och blir ständigt lurad.


Konflikt nr 26  Söka frid genom att behärska yttre ting

Programmerad att prioritera yttre ting som ex vis materiellt, kunskap, övertygelser, goda handlingar etc, men djupt inombords finns en gnagande frustration som aldrig ger med sig helt. Livet blir en kamp… Konstant sökande men ändå inte tillfredsställd.

 • Känsla av att kämpa för sin överlevnad. Brist på inre glädje.
 • Att använda yttre ting som trygghet. Att ha prioriteras före att vara. Är denna konflikt stor kan den medföra  missbruk av ex vis spel, shopping. Men man kan också fastna i fattigdomstänk (det är alltid brist) eller vara mycket rädd för att bli fattig.
 • Kan bli påstridig, ha-ig, svårt att ge.
 • Stark rädsla för förändring och svårt att släppa taget om ex vis övertygelser, beteenden, saker, pengar eller annat.
 • Prioritera fasaden före det inre.


Konflikt nr 27  undvika smärta/elände/ del av vardagslivet

genom att drömma sig bort. Inre sår av att något i verkliga livet är så oerhört smärtsamt eller jobbigt att ta itu med att en strategi skapas omedvetet för att undvika detta. Emotionell misär eller outhärdlig frustration som man flyr ifrån för att ”överleva”. Viktigt att inse att livet (verkligheten) är mycket större än smärtan.

 • Svårt att stå ut med eländet i världen. Drömmer om en bättre värld. Att fastna i fantasivärldar i stället för att leva här.
 • Har öppet sinne men blir lätt förförda då de saknar en inre ledande grundstruktur, känna sig ogrundad.
 • Vill ej se problem i en relation/person - låtsas som om allt är bra.
 • Att leva i / fastna / ”smittas” av en ”fel” eller påtvingad identitet
 • Svårt komma vidare även om man vill och ber om hjälp.Konflikt nr 28  Principfast / dömande

Programmerad att söka efter den ”rätta sanningen” och följa den. Alternativt fastnat i tankemönster/dömande/”sanningar” som är destruktiva för en själv (och andra). Vare sig det gäller andlig, ekonomisk, kulturell, politisk, ekologisk sanning så vet egentligen ingen vad som är ”sant”. En äkta sanning torde leda till inre kontakt, självkännedom, fred och tolerans med andra & sig själv m m.

 • Längtan efter att hitta den ”rätta sanningen/lagen”
 • vill gärna ha sista ordet, ha rätt.
 • Slår ner på sig själv, tycker inte om sig själv, djupa problem med självkänslan och självbilden.
 • Kan ha lätt för att döma andra människor
 • Lätt för att skapa åsikter och svårt att sedan släppa dem.
 • Låter principer gå före känslan och sunda förnuftet
Ibland får man jaga en konflikt för att hitta den. De kan ligga lager på lager och jag vill gärna hitta minsta möjliga nämnare, om man kan uttrycka det så. Men ibland är det inte läge att jaga konflikter, utan mer att stärka kroppen allmänt eller liknande. Jag kan testa fram en djup konflikt hos klienter som varit hos mig från och till i åratal, så allt har sin tid.Det kan tyvärr vara svårt att få tag i och behandla vissa konflikter när man äter mediciner som kapslar in konflikten, därför kan detta ta tid att hitta och behandla i sådana fall.


Behandlar vanligtvis med speciella frekvenselixir som energimässigt omringar konflikten och då måste den börja smälta bort och integreras med inidividen. En del känner stor skillnad ganska omedelbart, vissa när kuren är i slutfasen och andra inte förrän "alla" konflikter är behandlade... Ibland behandlar jag konflikterna med örter / bachdroppar/ näringstillskott m m då den kan sitta eller orsakas av något annat. I vissa fall är det inte konflikter som är energitjuven utan andra faktorer eller en blandning. när det gäller så kallade hopplösa fall sitter det nästan alltid ihop med dolda infektioner så man får hitta en mix som stärker kroppen att frigöra sig från båda.


Man har inte alla konflikter (!) så är det ej. Spannet brukar ligga på mellan 4-7 st och det är sånt som visar sig när det är dags. Givetvis löser konflikter upp av sig själva under tidens gång när man lär sig känna känslor, får någon insikt, jobbar med sig själv på olika sätt eller liknande.


VIKTIGT! när man löser upp en konflikt så är det bara en start. Allt händer inte under den tiden.Copyright  ©  All Rights Reserved